imageimage

TB thay đổi thời gian giao dịch tại SGDCK TP.HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo việc thay đổi thời gian giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 

 

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

 

Phiên sáng

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

09h00' - 09h15'

Khớp lệnh liên tục I

09h15' - 11h30'

Giao dịch thỏa thuận

09h00' - 11h30'

                                                Nghỉ

11h30' - 13h00'

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00' - 14h30'

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30' - 14h45'

Giao dịch thỏa thuận

13h00' - 15h00'

Trái phiếu

 

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

09h00' - 11h30'

                                              Nghỉ

11h30' - 13h00'

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00' - 15h00'

Thị trường đóng cửa

15h00'

 

 

Thời gian triển khai: Từ phiên giao dịch Thứ Hai ngày 22/07/2013.

Trân trọng thông báo./.

 

Tải file: TB 331 DVCK_thay doi thoi gian giao dich tai SGDCK Tp.HCM.pdf

 

 

 

image 248 image 0