imageimage

TB thay đổi thời gian, quy chế giao dịch tại HNX

Kính gửi: Quý khách hàng,

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc thay đổi thời gian, phương thức giao dịch, và loại lệnh sử dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

 

Phiên

Phương thức GD

Loại lệnh sử dụng

Giờ giao dịch

Thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

- Lệnh giới hạn (LO)

9h00 – 11h30

- 03 loại lệnh thị trường (MAK, MOK và MTL)

Giao dịch thỏa thuận

- Lệnh thỏa thuận

9h00 – 11h30

Nghỉ

11h30 – 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

- Lệnh giới hạn (LO)

13h00 – 14h30

- 03 loại lệnh thị trường (MAK, MOK và MTL)

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

- Lệnh giới hạn (LO)

14h30 – 14h45

- Lệnh ATC

Giao dịch thỏa thuận

- Lệnh thỏa thuận

13h00 – 15h00

Thị trường giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

- Lệnh giới hạn (LO)

9h00 – 11h30

Giao dịch thỏa thuận

- Lệnh thỏa thuận

9h00 – 11h30

Nghỉ

11h30 – 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

- Lệnh giới hạn (LO)

13h00 – 15h00

Giao dịch thỏa thuận

- Lệnh thỏa thuận

13h00 – 15h00

 

Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục (sử dụng lệnh LO) và phương thức thỏa thuận.

Thời gian chính thức triển khai:   từ phiên giao dịch Thứ Hai ngày 29/07/2013.

Quý nhà đầu tư có thể xem thêm thông tin chi tiết tại Website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn hoặc tải file hướng dẫn của Rồng Việt (đính kèm).

Trân trọng thông báo.

 

Tải thông báo: TB 350 DVCK_Thay doi thoi gian, quy che giao dich tai So GDCK Ha Noi.pdf

Tải file hướng dẫn chi tiết: 0726_Thay doi Quy che_HNX.pdf

 

 

image 340 image 0