imageimage

TB thí điểm thay đổi thời gian giao dịch từ ngày 05/03/2012

Kính gửi: Quý Khách hàng


Kể từ ngày
05/03/2012, SGDCK TP.HCM (HSX) và SGDCK Hà Nội (HNX) sẽ triển khai thí điểm thay đổi thời gian giao dịch chứng khoán trong vòng 3 tháng. Theo đó, thời gian và quy định giao dịch có một số thay đổi, cụ thể như sau:

1. Quy định thời gian và phương thức giao dịch:

 

 

Lưu ý: + Thị trường mở cửa vào lúc 09h00’
           + Thị trường đóng cửa vào lúc
14h15’

2. Hủy bỏ thanh toán T+1 đối với Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ:

• HSX và HNX sẽ không tiếp tục áp dụng thời gian thanh toán
T+1 đối với các giao dịch thỏa thuận cổ phiếu và chứng chỉ quỹ từ 100.000 đơn vị trở lên.

3. Một số lưu ý khác:


• Trong thời gian
“Nghỉ” giữa hai buổi sáng – chiều (từ 11h30' đến 13h00'), CTCK không được phép:
+ Đặt lệnh mới, sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh;
+ Quảng cáo, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận;
+ Thực hiện, hủy giao dịch thỏa thuận;
• Các lệnh khớp một phần hoặc chưa khớp và chưa bị hủy trong phiên giao dịch buổi sáng sẽ được chuyển qua phiên giao dịch buổi chiều và tiếp tục tham gia khớp lệnh.
• Biên độ dao động giá được áp dụng cho cả ngày giao dịch.
• Cách xác định giá tham chiếu và việc sửa, hủy lệnh giao dịch được thực hiện theo Quy chế giao dịch hiện hành.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 

Tải file thông báo

image 11 image 0