imageimage

TB Thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán chưa/ không niêm yết, đăng ký giao dịch

 

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc áp dụng  thu phí Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng chưa/ không niêm yết, đăng ký giao dịch tại Rồng Việt với mức phí là  0,1% giá trị theo mệnh giá đối với bên chuyển nhượng, tối thiểu 100.000 đồng/ hồ sơ chuyển nhượng.

Ngoài ra, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải nộp phí chuyển quyền sở hữu cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 0,1% giá trị theo mệnh giá.

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 10/04/2013.

Trân trọng.

 

Tải file thông báo:  TB 171 DVCK_Thu phi chuyen quyen so huu chung khoan chua khong niem yet dang ky giao dich.pdf

 

image 45 image 0