imageimage

TB thực hiện quyền AGM, NBW, TDN, TRC

   

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AGM

23/05/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

NBW

22/05/2013

13%

3

Cổ tức tiền mặt

TDN

17/05/2013

9%

4

Cổ tức tiền mặt

TRC

28/05/2013

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

image 7 image 0