imageimage

TB thực hiện quyền APP, BID, BMP, LCM, TPC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

APP

20/06/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

BID

25/06/2013

2.269%

3

Cổ tức tiền mặt

BMP

21/06/2013

20%

4

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

LCM

05/06/2013

15%

5

Cổ tức tiền mặt

TPC

19/06/2013

14%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 27 image 0