imageimage

TB thực hiện quyền BTT, LM8, NAV, PHT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTT

16/01/2013

8%

2

Cổ tức tiền mặt

LM8

16/01/2013

15%

3

Cổ tức tiền mặt

NAV

10/01/2013

9%

4

Hoàn thuế 5% cổ tức tiền mặt phân bổ ngày 25/8/2011

PHT

21/07/2011

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 29 image 0