imageimage

TB thực hiện quyền CLC, NGC, PET, PMS, SEB, TCS, TDW, VLA

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CLC

26/04/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

NGC

10/05/2013

7%

3

Cổ tức tiền mặt

PET

02/05/2013

6%

4

Cổ tức tiền mặt

PMS

06/05/2013

6%

5

Cổ tức tiền mặt

SEB

09/05/2013

15%

6

Cổ tức tiền mặt

TCS

07/05/2013

9%

7

Cổ tức tiền mặt

TDW

03/05/2013

12%

8

Cổ tức tiền mặt

VLA

18/04/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

image 48 image 0