imageimage

TB thực hiện quyền CMV, CTD, ICI, LM7, TH1

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CMV

15/01/2013

8%

2

Cổ tức tiền mặt

CTD

16/01/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

ICI

23/01/2013

6,5%

4

Cổ tức tiền mặt

LM7

17/01/2013

2%

5

Cổ tức tiền mặt

TH1

30/11/2012

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

image 21 image 0