imageimage

TB thực hiện quyền CNG, KDH

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức và quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 07/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức tiền mặt

CNG

24/01/2013

15%

 

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

KDH

28/12/2012

10%

08/02/2013

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 46 image 0