imageimage

TB thực hiện quyền CT6, D2D, DAP, EBS, HCM, HTL, KHP, MBB, MKP, PXS, RCL, SBT, SGC, TXM, VC1, VC6

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CT6

10/05/2013

12%

2

Cổ tức tiền mặt

D2D

20/05/2013

15%

3

Cổ tức tiền mặt

DAP

12/04/2013

25%

4

Cổ tức tiền mặt

EBS

16/05/2013

10%

5

Cổ tức tiền mặt

HCM

16/05/2013

15%

6

Cổ tức tiền mặt

HTL

21/05/2013

5%

7

Cổ tức tiền mặt

KHP

15/05/2013

9%

8

Cổ tức tiền mặt

MBB

16/05/2013

2%

9

Cổ tức tiền mặt

MKP

22/05/2013

20%

10

Cổ tức tiền mặt

PXS

22/05/2013

5%

11

Cổ tức tiền mặt

RCL

21/03/2013

8%

12

Cổ tức tiền mặt

SBT

21/05/2013

10%

13

Cổ tức tiền mặt

SGC

21/05/2013

3%

14

Cổ tức tiền mặt

TXM

01/03/2013

4%

15

Cổ tức tiền mặt

VC1

10/05/2013

20%

16

Cổ tức tiền mặt

VC6

25/02/2013

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 51 image 0