imageimage

TB thực hiện quyền CTD, HTC, L10, TV3, VC2

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CTD

03/06/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

HTC

30/05/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

L10

30/05/2013

7%

4

Cổ tức tiền mặt

TV3

31/05/2013

15%

5

Cổ tức tiền mặt

VC2

03/06/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 36 image 0