imageimage

TB thực hiện quyền DAB, DNT, DPM, PAN, SDT

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DAB

16/10/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

DNT

10/12/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

DPM

05/12/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

PAN

03/12/2012

10%

5

Cổ tức tiền mặt

SDT

11/12/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 22 image 0