imageimage

TB thực hiện quyền DAD, DHT, HHC, LBM, MCP, SDG, SEC, TKC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DAD

07/12/2012

8%

2

Cổ tức tiền mặt

DHT

10/12/2012

20%

3

Cổ tức tiền mặt

HHC

28/11/2012

15%

4

Cổ tức tiền mặt

LBM

12/12/2012

10%

5

Cổ tức tiền mặt

MCP

05/12/2012

8%

6

Cổ tức tiền mặt

SDG

22/11/2012

30%

7

Cổ tức tiền mặt

SEC

05/11/2012

25%

8

Cổ tức tiền mặt

TKC

29/11/2012

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 62 image 0