imageimage

TB thực hiện quyền DBT, NNC, PRC, SPC, SPP

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DBT

29/03/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

NNC

02/04/2013

27%

3

Cổ tức tiền mặt

PRC

12/03/2013

8%

4

Cổ tức tiền mặt

SPC

29/03/2013

4%

5

Cổ tức tiền mặt

SPP

15/03/2012

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

image 30 image 0