imageimage

TB thực hiện quyền DXP, HLG, LIX, NNC, TMS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt   

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DXP

10/12/2012

20%

2

Cổ tức tiền mặt

HLG

29/10/2012

5%

3

Cổ tức tiền mặt

LIX

18/12/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

NNC

07/12/2012

20%

5

Cổ tức tiền mặt

TMS

17/12/2012

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 22 image 0