imageimage

TB thực hiện quyền EVE, POV, TVD, UIC, VIP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

EVE

25/04/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

POV

14/05/2013

9%

3

Cổ tức tiền mặt

TVD

17/05/2013

16%

4

Cổ tức tiền mặt

UIC

13/05/2013

15%

5

Cổ tức tiền mặt

VIP

16/05/2013

3%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 51 image 0