imageimage

TB thực hiện quyền GAS,GLT,ICI, MCF,SSF,STS, VHC,VNS,VSH

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/12/2012 (đợt 2), chi tiết như sau:

 

Stt 

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GAS

06/12/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

GLT

06/12/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

ICI

18/12/2012

6.5%

4

Cổ tức tiền mặt

MCF

21/12/2012

15.9%

5

Cổ tức tiền mặt

SSF

20/12/2012

10%

6

Cổ tức tiền mặt

STS

21/12/2012

8%

7

Cổ tức tiền mặt

VHC

20/12/2012

10%

8

Cổ tức tiền mặt

VNS

14/12/2012

10%

9

Cổ tức tiền mặt

VSH

19/12/2012

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 45 image 0