imageimage

TB thực hiện quyền HPG,DXV,FPT, HCC,HMH,L18, MAS,NHW,NTP, TIX,TMW,VCM, VNT,VSC,WSB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt   

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

HPG

29/10/2012

20%

28/12/2012

2

Cổ tức tiền mặt

DXV

14/12/2012

6.5%

 

3

Cổ tức tiền mặt

FPT

07/12/2012

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

HCC

19/11/2012

20%

 

5

Cổ tức tiền mặt

HMH

20/12/2012

3%

 

6

Cổ tức tiền mặt

L18

18/12/2012

8%

 

7

Cổ tức tiền mặt

MAS

19/12/2012

20%

 

8

Cổ tức tiền mặt

NHW

10/12/2012

10%

 

9

Cổ tức tiền mặt

NTP

18/12/2012

10%

 

10

Cổ tức tiền mặt

TIX

07/12/2012

10%

 

11

Cổ tức tiền mặt

TMW

20/12/2012

20%

 

12

Cổ tức tiền mặt

VCM

14/12/2012

10%

 

13

Cổ tức tiền mặt

VNT

18/12/2012

10%

 

14

Cổ tức tiền mặt

VSC

20/12/2012

20%

 

15

Cổ tức tiền mặt

WSB

21/12/2012

8%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 72 image 0