imageimage

TB thực hiện quyền KMR, TV4, SRC, SJC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

KMR

14/06/2012

6%

10/08/2012

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

TV4

26/06/2012

20%

-

3

Cổ tức tiền mặt

SJC

02/03/2012

17%

 

4

Cổ tức tiền mặt

SRC

20/07/2012

5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 5 image 0