imageimage

TB thực hiện quyền MIM, TV1, MTP, HIG

Kính gửi: Quý khách hàng


Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/08/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

MIM

16/12/2011

10%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

TV1

22/06/2012

15%

03/08/2012

3

Cổ phiếu thưởng

HIG

20/06/2012

25%

-

4

Cổ phiếu thưởng

MTP

16/05/2012

50,11%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.
Trân trọng.

image 14 image 0