imageimage

TB thực hiện quyền ngày ASP, BIC, CSG, DNP, DNT, DVP, PGI, VGP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ASP

18/03/2013

6%

2

Cổ tức tiền mặt

BIC

16/04/2013

10%

3

Thanh toán tiền đợt 4 do giải thể công ty

CSG

12/10/2012

7%

4

Cổ tức tiền mặt

DNP

16/04/2013

6%

5

Cổ tức tiền mặt

DNT

16/04/2013

2%

6

Cổ tức tiền mặt

DVP

16/04/2013

10%

7

Cổ tức tiền mặt

PGI

18/03/2013

12%

8

Cổ tức tiền mặt

VGP

12/04/2013

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 33 image 0