imageimage

TB thực hiện quyền ngày TTF, RCL, ABI, HPB, L44, PHR, RAL, REE

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TTF

14/01/2013

50%

2

Cổ tức tiền mặt

RCL

17/01/2013

12%

3

Cổ tức tiền mặt

RCL

17/01/2013

12%

4

Cổ tức tiền mặt

ABI

16/04/2013

10%

5

Cổ tức tiền mặt

HPB

20/03/2013

15%

6

Cổ tức tiền mặt

L44

08/04/2013

7%

7

Cổ tức tiền mặt

PHR

12/04/2013

15%

8

Cổ tức tiền mặt

RAL

05/04/2013

15%

9

Cổ tức tiền mặt

REE

22/02/2013

16%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

image 47 image 0