imageimage

TB thực hiện quyền PVC, DIG, EIB, EID, TMC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức và quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

PVC

26/09/2012

35%

2

Cổ tức tiền mặt

DIG

03/01/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

EIB

11/01/2013

8%

4

Cổ tức tiền mặt

EID

11/01/2013

13%

5

Cổ tức tiền mặt

TMC

28/12/2012

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

image 58 image 0