imageimage

TB thực hiện quyền SII, SKS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SII

15/01/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

SKS

10/01/2013

16%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 24 image 0