imageimage

TB thực hiện quyền TDH41029, CMS, LHG, TLH, VTB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Hoán đổi trái phiếu TDH41029 thành TDH

TDH41029

18/10/2012

1: 4,542563

06/02/2013

2

Cổ tức tiền mặt

CMS

23/01/2013

20%

 

3

Cổ tức tiền mặt

LHG

04/01/2013

5%

 

4

Cổ tức tiền mặt

TLH

22/01/2013

5%

 

5

Cổ tức tiền mặt

VTB

16/01/2013

5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

image 34 image 0