imageimage

TB thực hiện quyền VNM, VT1

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức và cổ phiếu thưởng vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

VNM

21/12/2012

50%

25/01/2013

2

Cổ tức tiền mặt

VT1

04/01/2013

5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 51 image 0