imageimage

TB về việc thực hiện quyền AAM, BMJ, CSG, D2D, EVE, FMC, HAT, HCC, KHP, VIP, VTF, VTO

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AAM

27/04/2012

12%

2

Cổ tức tiền mặt

BMJ

21/05/2012

13%

3

Cổ tức tiền mặt

CSG

10/05/2012

3,5%

4

Cổ tức tiền mặt

D2D

18/05/2012

15%

5

Cổ tức tiền mặt

EVE

15/05/2012

15%

6

Cổ tức tiền mặt

FMC

18/05/2012

10%

7

Cổ tức tiền mặt

HAT

02/05/2012

25%

8

Cổ tức tiền mặt

HCC

04/05/2012

8%

9

Cổ tức tiền mặt

KHP

15/05/2012

7%

10

Cổ tức tiền mặt

VIP

15/05/2012

5%

11

Cổ tức tiền mặt

VTF

10/05/2012

15%

12

Cổ tức tiền mặt

VTO

11/05/2012

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 20 image 0