imageimage

TB về việc thực hiện quyền AAM, FMC, SSF, TCM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AAM

09/12/2011

12%

2

Cổ tức tiền mặt

FMC

23/12/2011

15%

3

Cổ tức tiền mặt

SSF

20/12/2011

18%

4

Cổ tức tiền mặt

TCM

16/12/2011

7%

   

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 36 image 0