imageimage

TB về việc thực hiện quyền ABI, BED, BMI, CII, CPC, PAC, PCG, SDN, SHB, SPP, TDN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ABI

05/06/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

BED

21/05/2012

3,24%

3

Cổ tức tiền mặt

BMI

25/05/2012

12%

4

Cổ tức tiền mặt

CII

09/05/2012

18%

5

Cổ tức tiền mặt

CPC

21/05/2012

11%

6

Cổ tức tiền mặt

PAC

25/05/2012

14%

7

Cổ tức tiền mặt

PCG

25/05/2012

3%

8

Cổ tức tiền mặt

SDN

01/06/2012

13%

9

Cổ tức tiền mặt

SHB

06/06/2012

5%

10

Cổ tức tiền mặt

SPP

16/03/2012

5%

11

Cổ tức tiền mặt

TDN

25/05/2012

15%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 17 image 0