imageimage

TB về việc thực hiện quyền ABT, PXS, TVG, VIX

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ABT

27/04/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

PXS

27/04/2012

3%

3

Cổ tức tiền mặt

TVG

20/04/2012

18%

4

Cổ tức tiền mặt

VIX

27/04/2012

10%

        

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 20 image 0