imageimage

TB về việc thực hiện quyền ACB, DBC, NAV, SRF, ST8, VSC, VTB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ACB

05/01/2012

20%

2

Cổ tức tiền mặt

DBC

20/12/2011

20%

3

Cổ tức tiền mặt

NAV

30/12/2011

12%

4

Cổ tức tiền mặt

SRF

09/01/2012

10%

5

Cổ tức tiền mặt

ST8

09/01/2012

10%

6

Cổ tức tiền mặt

VSC

03/01/2012

20%

7

Cổ tức tiền mặt

VTB

26/12/2011

6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 35 image 0