imageimage

TB về việc thực hiện quyền ACC, GDW, QTC

Kính gửi: Quý khách hàng


Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/06/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ACC

21/05/2012

40%

2

Cổ tức tiền mặt

GDW

22/05/2012

12.5%

3

Cổ tức tiền mặt

QTC

18/05/2012

50%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 23 image 0