imageimage

TB về việc thực hiện quyền ADC, DAD, HCM, HDG, KHA, SD3, TNG, TRA, VNT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/01/2012, chi tiết như sau:

  

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ADC

30/12/2011

15%

2

Cổ tức tiền mặt

DAD

22/12/2011

8%

3

Cổ tức tiền mặt

HCM

22/12/2011

10%

4

Cổ tức tiền mặt

HDG

27/12/2011

10%

5

Cổ tức tiền mặt

KHA

27/12/2011

5%

6

Cổ tức tiền mặt

SD3

20/07/2011

8%

7

Cổ tức tiền mặt

TNG

28/12/2011

10%

8

Cổ tức tiền mặt

TRA

16/12/2011

10%

9

Cổ tức tiền mặt

VNT

30/12/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 18 image 0