imageimage

TB về việc thực hiện quyền ADP, AVF, CTN, CVT, DHG, HSG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ADP

28/06/2012

4%

2

Cổ tức tiền mặt

AVF

08/06/2012

5%

3

Cổ tức tiền mặt

CTN

12/10/2011

8%

4

Cổ tức tiền mặt

CVT

15/06/2012

20%

5

Cổ tức tiền mặt

DHG

12/06/2012

10%

6

Cổ tức tiền mặt

HSG

29/06/2012

5%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 18 image 0