imageimage

TB về việc thực hiện quyền ADP, KHA, RCL, VC6, VC7

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ADP

04/05/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

KHA

07/05/2012

5%

3

Cổ tức tiền mặt

RCL

19/03/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

VC6

06/03/2012

9%

5

Cổ tức tiền mặt

VC6

23/04/2012

0,35%

6

Cổ tức tiền mặt

VC7

27/02/2012

10%

     

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 23 image 0