imageimage

TB về việc thực hiện quyền ADP, TST, VTF

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/11/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ADP

25/10/2011

3%

2

Cổ tức tiền mặt

TST

28/10/2011

11%

3

Cổ tức tiền mặt

VTF

21/10/2011

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 31 image 0