imageimage

TB về việc thực hiện quyền AGD, SGC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AGD

16/03/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

SGC

27/03/202

10%

    

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 33 image 0