imageimage

TB về việc thực hiện quyền AGF, GDT, GMC, TCL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/03/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AGF

02/03/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

GDT

27/02/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

GMC

22/02/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

TCL

28/02/2012

18%

    Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

Trân trọng

 

image 14 image 0