imageimage

TB về việc thực hiện quyền AGR, HVG, TS4

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/10/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AGR

10/10/2011

7%

2

Cổ tức tiền mặt

HVG

05/09/2011

10%

3

Cổ tức tiền mặt

TS4

19/08/2011

10%

   

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 15 image 0