imageimage

TB về việc thực hiện quyền ALT, LIG, PHR

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/03/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ALT

14/02/2012

6%

2

Cổ tức tiền mặt

LIG

30/12/2011

10%

3

Cổ tức tiền mặt

PHR

16/02/2012

15%

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

Trân trọng

 

image 26 image 0