imageimage

TB về việc thực hiện quyền ANV, KTS, MCP, PMC, PNJ, TBC, TNB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ANV

26/04/2012

9%

2

Cổ tức tiền mặt

KTS

31/05/2012

30%

3

Cổ tức tiền mặt

MCP

25/05/2012

6%

4

Cổ tức tiền mặt

PMC

18/05/2012

16%

5

Cổ tức tiền mặt

PNJ

31/05/2012

5%

6

Cổ tức tiền mặt

TBC

22/05/2012

9,5%

7

Cổ tức tiền mặt

TNB

24/05/2012

4%

   

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 7 image 0