imageimage

TB về việc thực hiện quyền ARM, HTI, PPS, VDL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ARM

15/06/2012

24%

2

Cổ tức tiền mặt

HTI

25/06/2012

7%

3

Cổ tức tiền mặt

PPS

02/07/2012

14%

4

Cổ tức tiền mặt

VDL

18/06/2012

16%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 27 image 0