imageimage

TB về việc thực hiện quyền BBC, LO5, TET, V12

Kính gửi: Quý khách hàng


Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/05/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BBC

16/04/2012

12%

2

Cổ tức tiền mặt

LO5

20/03/2012

3%

3

Cổ tức tiền mặt

TET

27/04/2012

12%

4

Cổ tức tiền mặt

V12

27/04/2012

12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 21 image 0