imageimage

TB về việc thực hiện quyền BCE, KSC, POT, PRC, TET, THB, VC9

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 7/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BCE

26/03/2012

17%

2

Cổ tức tiền mặt

KSC

09/04/2012

12%

3

Cổ tức tiền mặt

POT

23/03/2012

3%

4

Cổ tức tiền mặt

PRC

16/04/2012

6%

5

Cổ tức tiền mặt

TET

12/04/2012

12%

6

Cổ tức tiền mặt

THB

16/04/2012

17%

7

Cổ tức tiền mặt

VC9

23/04/2012

1.5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 16 image 0