imageimage

TB về việc thực hiện quyền BED, DXG, NTL, PXT, SBT, SDG, TMW, V12, VKC

Kính gửi: Quý khách hàng

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư sáng ngày 15/12/2011, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BED

22/11/2011

8%

2

Cổ tức tiền mặt

DXG

29/06/2011

30%

3

Cổ tức tiền mặt

NTL

15/11/2011

25%

4

Cổ tức tiền mặt

PXT

25/11/2011

6%

5

Cổ tức tiền mặt

SBT

14/11/2011

10%

6

Cổ tức tiền mặt

SDG

25/11/2011

30%

7

Cổ tức tiền mặt

TMW

30/11/2011

20%

8

Cổ tức tiền mặt

V12

27/10/2011

3%

9

Cổ tức tiền mặt

VKC

21/10/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 17 image 0