imageimage

TB về việc thực hiện quyền BHS, CT6, DLC, DPR, GSP, GTA, LIX, PMS, SGC, THT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BHS

21/05/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

CT6

10/05/2012

18%

3

Cổ tức tiền mặt

DLC

15/05/2012

1,73%

4

Cổ tức tiền mặt

DPR

21/05/2012

15%

5

Cổ tức tiền mặt

GSP

16/05/2012

10%

6

Cổ tức tiền mặt

GTA

15/05/2012

9%

7

Cổ tức tiền mặt

LIX

18/05/2012

15%

8

Cổ tức tiền mặt

PMS

11/05/2012

9%

9

Cổ tức tiền mặt

SGC

18/05/2012

10%

10

Cổ tức tiền mặt

THT

09/05/2012

30%

          

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 23 image 0