imageimage

TB về việc thực hiện quyền BIC, DC4, FLC, PTB, TCO, TH1

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BIC

05/04/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

DC4

15/03/2012

13%

3

Cổ tức tiền mặt

FLC

31/01/2012

7%

4

Cổ tức tiền mặt

PTB

12/04/2012

20%

5

Cổ tức tiền mặt

TCO

06/04/2012

5%

6

Cổ tức tiền mặt

TH1

23/02/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 19 image 0