imageimage

TB về việc thực hiện quyền BPC, OCH, TNC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 2/05/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BPC

14/03/2012

12,5%

2

Cổ tức tiền mặt

OCH

17/04/2012

8%

3

Cổ tức tiền mặt

TNC

20/04/2012

20%

    

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 18 image 0