imageimage

TB về việc thực hiện quyền BRC, BT6, DHT, L10, PAC, SPC, TH1, TST, VFG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BRC

16/12/2011

8%

2

Cổ tức tiền mặt

BT6

14/12/2011

5%

3

Cổ tức tiền mặt

DHT

16/12/2011

20%

4

Cổ tức tiền mặt

L10

21/12/2011

5%

5

Cổ tức tiền mặt

PAC

14/12/2011

8%

6

Cổ tức tiền mặt

SPC

15/12/2011

7%

7

Cổ tức tiền mặt

TH1

28/11/2011

5%

8

Cổ tức tiền mặt

TST

28/10/2011

4%

9

Cổ tức tiền mặt

VFG

20/12/2011

10%

      

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 29 image 0